O NAS

Ośrodek Wsparcia i Testów w Olsztynie funkcjonuje w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”. Został powołany przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą na terenie Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie i ma stanowić spójny system wsparcia dla osób z niepełnosprawnością oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Bazuje na wiedzy i umiejętnościach grona ekspertów (rehabilitantów, logopedów, surdopedagogów, tyflopedagogów, oligofrenopedagogów), którzy oferują specjalistyczne wsparcie, konsultacje oraz pomoc w doborze i wypożyczeniu nowoczesnego sprzętu wspierającego i asystującego dla osób z niepełnosprawnością.

Zadanie finansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie od 1.10.2021 r. do 31.12.2024 r. w kwocie
1 422 840,00 zł.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

  1. Prezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii asystujących w następujących obszarach: komunikowanie się, dostęp do informacji, nauka, praca, rozwijanie hobby, zwiększenie aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej oraz dbałości o zdrowie.
  2. Świadczenie porad osobom z niepełnosprawnością w optymalnym wyborze, właściwych do aktualnych potrzeb technologii asystujących i ich prezentacja.
  3. Prowadzenie wstępnego instruktażu oraz wskazywanie potencjału wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym lub pomoc osobom niepełnosprawnym w wyszukiwaniu stosownych szkoleń w tym zakresie.
  4. Wypożyczenie sprzętów, urządzeń i oprogramowania w celu ich testowania przez osoby niepełnosprawne poza siedzibą OWiT.
  5. Świadczenie porad członkom rodzin i ich opiekunom, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wykorzystania technologii asystujących.

BENEFICJENCI OWiT

1. Osoby, które przedstawią skierowanie z PFRON celem udzielenia wsparcia w ramach zadania (najpóźniej w dniu przystąpienia do wsparcia).


2. Osoby z niepełnosprawnością, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów), które skorzystają z realizacji zadania.

GRAFIK PRACY

grafik pracy - Konsultacje bezpośrednie ze specjalistami od poniedziałku do piątku w godzinach od czternastej do osiemnastej.     Obsługa telefoniczna i mailowa od poniedziałku do piątku w godzinach szósta trzydzieści do dziesiątej trzydzieści oraz od czternastej do osiemnastej

WYPOŻYCZALNIA

Ośrodek Wsparcia i Testów prowadzi wypożyczalnię sprzętu, urządzeń i oprogramowania w celu ich testowania przez osoby z niepełnosprawnością poza siedzibą OWiT. Są to przede wszystkim technologie asystujące, które mają służyć zwiększeniu aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej, dbałości o zdrowie oraz usprawniać dostęp do informacji i komunikacji.
Specjalista OWiT dokona wstępnej i bieżącej diagnozy potrzeb osoby z niepełnosprawnością, dostosuje technologie asystujące do indywidualnych potrzeb oraz udzieli wstępnego instruktażu.
Wypożyczenie sprzętu odbywa się po zaakceptowaniu wniosku złożonego przez zainteresowanego, jego rozpatrzeniu i zaakceptowaniu przez kierownika merytorycznego i specjalistę w danej dziedzinie oraz podpisaniu stosownej umowy wypożyczenia. Za udostępniony sprzęt odbiorca wsparcia nie ponosi żadnych opłat.


W ośrodku wsparcia i testów w olsztynie można wypożyczyć:

laptop

smartfon

tablet

urządzenie wielofunkcyjne – skaner, drukarka, fax

router

słuchawki bezprzewodowe

oprogramowanie – pakiet biurowy

aparat fotograficzny

mobilna kamera internetowa

pętla indukcyjna z akcesoriami

system FM

smartwatch

zdalny mikrofon

wzmacniacz słuchu/ asystent audio max

Aftershokz – słuchawki zauszne na przewodnictwo kostne

ładowarki i osuszacze do aparatów słuchowych

komunikator QuickTalker

zestaw Mówik z tabletem

COUGHDROP – oprogramowanie AAC

telefon typu Smartfon z klawiaturą z fizycznymi przyciskami, powiększoną czcionką i udźwiękowie

czytnik książek

oprogramowanie powiększająco-udźwiękawiające

oprogramowanie udźwiękawiające komputer

lupa elektroniczna

powiększalnik

klawiatura specjalistyczna

oprogramowanie rozpoznające znaki typu OCR

specjalistyczne: przyciski, interfejsy, przełączniki, klawiatury, myszki, joysticki, urządzenia umożliwiające sterowanie wzrokiem, powiekami, itp.

notatnik brajlowski przenośny

elektroniczna maszyna brajlowska do pisania z wyświetlaczem