O NAS

Ośrodek Wsparcia i Testów w Olsztynie funkcjonuje w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”. Został powołany przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą na terenie Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie i ma stanowić spójny system wsparcia dla osób z niepełnosprawnością oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Bazuje na wiedzy i umiejętnościach grona ekspertów (rehabilitantów, logopedów, surdopedagogów, tyflopedagogów, oligofrenopedagogów), którzy oferują specjalistyczne wsparcie, konsultacje oraz pomoc w doborze i wypożyczeniu nowoczesnego sprzętu wspierającego i asystującego dla osób z niepełnosprawnością.

Zadanie finansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie od 1.10.2021 r. do 31.12.2024 r. w kwocie
1 422 840,00 zł.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 1. Prezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii asystujących w następujących obszarach: komunikowanie się, dostęp do informacji, nauka, praca, rozwijanie hobby, zwiększenie aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej oraz dbałości o zdrowie.
 2. Świadczenie porad osobom z niepełnosprawnością w optymalnym wyborze, właściwych do aktualnych potrzeb technologii asystujących i ich prezentacja.
 3. Prowadzenie wstępnego instruktażu oraz wskazywanie potencjału wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym lub pomoc osobom niepełnosprawnym w wyszukiwaniu stosownych szkoleń w tym zakresie.
 4. Wypożyczenie sprzętów, urządzeń i oprogramowania w celu ich testowania przez osoby niepełnosprawne poza siedzibą OWiT.
 5. Świadczenie porad członkom rodzin i ich opiekunom, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wykorzystania technologii asystujących.

BENEFICJENCI OWiT

1. Osoby, które przedstawią skierowanie z PFRON celem udzielenia wsparcia w ramach zadania (najpóźniej w dniu przystąpienia do wsparcia).


2. Osoby z niepełnosprawnością, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów), które skorzystają z realizacji zadania.

GRAFIK PRACY

grafik pracy - Konsultacje bezpośrednie ze specjalistami od poniedziałku do piątku w godzinach od czternastej do osiemnastej.   Obsługa telefoniczna i mailowa od poniedziałku do piątku w godzinach szósta trzydzieści do dziesiątej trzydzieści oraz od czternastej do osiemnastej

WYPOŻYCZALNIA

Ośrodek Wsparcia i Testów prowadzi wypożyczalnię sprzętu, urządzeń i oprogramowania w celu ich testowania przez osoby z niepełnosprawnością poza siedzibą OWiT. Są to przede wszystkim technologie asystujące, które mają służyć zwiększeniu aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej, dbałości o zdrowie oraz usprawniać dostęp do informacji i komunikacji.
Specjalista OWiT dokona wstępnej i bieżącej diagnozy potrzeb osoby z niepełnosprawnością, dostosuje technologie asystujące do indywidualnych potrzeb oraz udzieli wstępnego instruktażu.
Wypożyczenie sprzętu odbywa się po zaakceptowaniu wniosku złożonego przez zainteresowanego, jego rozpatrzeniu i zaakceptowaniu przez kierownika merytorycznego i specjalistę w danej dziedzinie oraz podpisaniu stosownej umowy wypożyczenia. Za udostępniony sprzęt odbiorca wsparcia nie ponosi żadnych opłat.


W ośrodku wsparcia i testów w olsztynie można wypożyczyć:
 • laptop
 • tablet
 • urządzenie wielofunkcyjne – skaner, drukarka, fax
 • router
 • oprogramowanie – pakiet biurowy
 • smartfon
 • telefon z fizycznymi przyciskami, powiększoną czcionką i udźwiękowieniem
 • aparat fotograficzny
 • mobilna kamera internetowa
 • zdalny mikrofon
 • klawiatura specjalistyczna
 • smartwatch
 • pętla indukcyjna z akcesoriami
 • system FM
 • wzmacniacz słuchu/ asystent audio max
 • Phonak Roger NeckLoop
 • słuchawki zauszne na przewodnictwo kostne
 • słuchawki TV ze wzmacniaczem słuchu
 • ładowarki i osuszacze do aparatów słuchowych
 • czytnik książek
 • oprogramowanie powiększająco-udźwiękawiające
 • oprogramowanie udźwiękawiające komputer
 • Vasco Translator V4
 • ClearView C Speech – powiększalnik z funkcją mowy
 • Exigo – przenośny powiększalnik z dwoma ekranami
 • Merlin Elite Pro – stacjonarny powiększalnik wideo z OCR i TTS
 • OrCam MyEye 2.0 – kompaktowe urządzenie lektorskie dla osób niewidomych i niedowidzących
 • C – Eye – urządzenie do sterowania komputerem za pomocą wzroku
 • PC Eye 5 – urządzenie do sterowania komputerem za pomocą wzroku
 • Tobii I-15 – urządzenie do komunikacji alternatywnej obsługiwane za pomocą wzroku
 • system Sensor Cam PRO – system do sterowania komputera za pomocą wzroku
 • oprogramowanie rozpoznające znaki typu OCR
 • specjalistyczne: przyciski, interfejsy, przełączniki, klawiatury, myszki, joysticki, urządzenia umożliwiające sterowanie wzrokiem, powiekami, itp.
 • notatnik brajlowski przenośny
 • elektroniczna maszyna brajlowska do pisania z wyświetlaczem
 • drukarka brajlowska
 • Euler Science – system translacji brajla
 • lupa elektroniczna
 • lupa optyczna
 • komunikator QuickTalker
 • zestaw Mówik z tabletem
 • COUGHDROP – oprogramowanie AAC
 • dr Neuronowski
 • Grid Pad Pro 12 – urządzenie wspomagające komunikację alternatywną
 • oprogramowanie Grid for iPad
 • pojedyncze i podwójne ramię Modular House