WYPOŻYCZALNIA

Ośrodek Wsparcia i Testów prowadzi wypożyczalnię sprzętu, urządzeń i oprogramowania w celu ich testowania przez osoby z niepełnosprawnością poza siedzibą OWiT. Są to przede wszystkim technologie asystujące, które mają służyć zwiększeniu aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej, dbałości o zdrowie oraz usprawniać dostęp do informacji i komunikacji.
Specjalista OWiT dokona wstępnej i bieżącej diagnozy potrzeb osoby z niepełnosprawnością, dostosuje technologie asystujące do indywidualnych potrzeb oraz udzieli wstępnego instruktażu.
Wypożyczenie sprzętu odbywa się po zaakceptowaniu wniosku złożonego przez zainteresowanego, jego rozpatrzeniu i zaakceptowaniu przez kierownika merytorycznego i specjalistę w danej dziedzinie oraz podpisaniu stosownej umowy wypożyczenia. Za udostępniony sprzęt odbiorca wsparcia nie ponosi żadnych opłat.


W ośrodku wsparcia i testów w olsztynie można wypożyczyć:

laptop

smartfon

tablet

urządzenie wielofunkcyjne – skaner, drukarka, fax

router

słuchawki bezprzewodowe

oprogramowanie – pakiet biurowy

aparat fotograficzny

mobilna kamera internetowa

pętla indukcyjna z akcesoriami

system FM

smartwatch

zdalny mikrofon

wzmacniacz słuchu/ asystent audio max

Aftershokz – słuchawki zauszne na przewodnictwo kostne

ładowarki i osuszacze do aparatów słuchowych

komunikator QuickTalker

zestaw Mówik z tabletem

COUGHDROP – oprogramowanie AAC

telefon typu Smartfon z klawiaturą z fizycznymi przyciskami, powiększoną czcionką i udźwiękowie

czytnik książek

oprogramowanie powiększająco-udźwiękawiające

oprogramowanie udźwiękawiające komputer

lupa elektroniczna

powiększalnik

klawiatura specjalistyczna

oprogramowanie rozpoznające znaki typu OCR

specjalistyczne: przyciski, interfejsy, przełączniki, klawiatury, myszki, joysticki, urządzenia umożliwiające sterowanie wzrokiem, powiekami, itp.

notatnik brajlowski przenośny

elektroniczna maszyna brajlowska do pisania z wyświetlaczem